جایزه بزرگ گرد آفرید

0

یادداشت طراح نشان گردآفرید

سعی بر آن شد در طراحی نشان گردآفرید، ویژگی هایی درخور و شایسته  که نشان دهنده خصوصیات نخستین زن  حماسه ایران زمین، گردآفریدست، به کاربرده شود. ویژگی هایی که در خطوط منحنی وجود دارد،...

0

درباره نشان گردآفرید

نشان گردآفرید به زنان نام آور و کوشای ایرانی پیشکش می شود . نشان گردآفرید به پاس نقش و جایگاه برجسته ی زنان ایرانی در بالندگی تاریخ و فرهنگ و هنر ایران زمین هرسال...

0

گردآفرید کیست؟

  جلال خالقی مطلق گُردآفرید نخستین شیرزن حماسۀ ملی ایران است. گردآفریدِ دلربا و چالاک با این که در شاهنامه حضوری کوتاه دارد و شکست هم می‌خورد، بسیار برجسته است و یکی از گیراترین...